“วิธีที่ทำให้เราวางใจพระเจ้า” เทศนาโดย ศจ. วีระ กุลเดชคุณา

The Love of God Church. คริสตจักรความรักของพระเจ้า เทศนาโดย ศจ.วีระ กุลเดชคุณา วิธีที่ทำให้เราวางใจพระเจ้า The Love of God Church.คริสตจักรความรักของพระเจ้าเทศนาโดย ศจ.วีระ กุลเดชคุณาวิธีที่ทำให้เราวางใจพระเจ้า โพสต์โดย Gina Kuladejkhuna เมื่อ วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2020 โพสต์โดย Gina Kuladejkhuna เมื่อ วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2020

Continue reading

“ความรับผิดชอบ” เทศนาโดย ศจ. วีระ กุลเดชคุณา

The Love of God Church. คริสตจักรความรักของพระเจ้า เทศนาโดย ศจ.วีระ กุลเดชคุณา “ความรับผิดชอบ” The Love of God Church.คริสตจักรความรักของพระเจ้าเทศนาโดย ศจ.วีระ กุลเดชคุณา"ความรับผิดชอบ" โพสต์โดย Gina Kuladejkhuna เมื่อ วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2020

Continue reading

“ความมุ่งมั่น” เทศนาโดย ศจ. วีระ กุลเดชคุณา

The Love of God Church. คริสตจักรความรักของพระเจ้า เทศนาโดย ศจ.วีระ กุลเดชคุณา “ความมุ่งมั่น” The Love of God Church.คริสตจักรความรักของพระเจ้าเทศนาโดย ศจ.วีระ กุลเดชคุณา"ความมุ่งมั่น" โพสต์โดย Gina Kuladejkhuna เมื่อ วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2020

Continue reading

“คุณค่าของครอบครัวในคริสตจักร(โบสถ์)” เทศนาโดย ศจ. วีระ กุลเดชคุณา

The Love of God Church. คริสตจักรความรักของพระเจ้า เทศนาโดย ศจ.วีระ กุลเดชคุณา “คุณค่าของครอบครัวในคริสตจักร(โบสถ์)” The Love of God Church.คริสตจักรความรักของพระเจ้าเทศนาโดย ศจ.วีระ กุลเดชคุณา"คุณค่าของครอบครัวในคริสตจักร(โบสถ์)" โพสต์โดย Gina Kuladejkhuna เมื่อ วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2020

Continue reading