“ความหมายของวันคริสต์มาส” เทศนาโดย อาจารย์ วีระ กุลเดชคุณา

The Love of God Church. คริสตจักรความรักของพระเจ้า เทศนาโดย ศจ.วีระ กุลเดชคุณา “ความหมายของวันคริสต์มาส”

Continue reading

“พระเจ้าจะช่วยเรา แต่เราต้องทำส่วนของเราด้วย” เทศนาโดย อาจารย์ วีระ กุลเดชคุณา

The Love of God Church. คริสตจักรความรักของพระเจ้า เทศนาโดย ศจ.วีระ กุลเดชคุณา “พระเจ้าจะช่วยเรา แต่เราต้องทำส่วนของเราด้วย”

Continue reading