“ให้เราเป็นเมล็ดพันธ์ุที่ดี” เทศนาโดย ศจ. วีระ กุลเดชคุณา

The Love of God Church. คริสตจักรความรักของพระเจ้า เทศนาโดย ศจ.วีระ กุลเดชคุณา “ให้เราเป็นเมล็ดพันธ์ุที่ดี” The Love of God Church.เทศนา โดย ศจ. วีระ กุลเดชคุณา"ให้เราเป็นเมล็ดพันธ์ุที่ดี" โพสต์โดย Gina Kuladejkhuna เมื่อ วันเสาร์ที่ 18 เมษายน 2020

Continue reading

“วันอีสเตอร์” เทศนาโดย ศจ. วีระ กุลเดชคุณา

The Love of God Church. คริสตจักรความรักของพระเจ้า เทศนาโดย ศจ.วีระ กุลเดชคุณา “วันอีสเตอร์” โพสต์โดย Gina Kuladejkhuna เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน 2020

Continue reading

“จงเชื่อฟังและทำหน้าที่ของตน” เทศนาโดย อาจารย์เอมมี่ ศิริวดี

คริสตจักรความรักของพระเจ้า เทศนาเรื่อง “จงเชื่อฟังและทำหน้าที่ของตน “ โดย อาจารย์เอมมี่ ศิริวดี โพสต์โดย Gina Kuladejkhuna เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน 2020

Continue reading

“จงเฝ้าระวัง และ อธิษฐาน” เทศนาโดย ศจ. วีระ กุลเดชคุณา

The Love of God Church. คริสตจักรความรักของพระเจ้า เทศนาโดย ศจ.วีระ กุลเดชคุณา “จงเฝ้าระวัง และ อธิษฐาน” The Love of God Church.คริสตจักรความรักของพระเจ้าเทศนาโดย ศจ.วีระ กุลเดชคุณา"จงเฝ้าระวัง และ อธิษฐาน" โพสต์โดย Gina Kuladejkhuna เมื่อ วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2020

Continue reading