“การเป็นผู้นำในการรับใช้” เทศนาโดย ศจ. วีระ กุลเดชคุณา

The Love of God Church. คริสตจักรความรักของพระเจ้า เทศนาโดย ศจ.วีระ กุลเดชคุณา การเป็นผู้นำในการรับใช้

Continue reading

“ทำไมคริสเตียนถึงมีปัญหากับความเชื่อ” เทศนาโดย ศจ. วีระ กุลเดชคุณา

The Love of God Church. คริสตจักรความรักของพระเจ้า เทศนาโดย ศจ.วีระ กุลเดชคุณา ทำไมคริสเตียนถึงมีปัญหากับความเชื่อ โพสต์โดย Gina Kuladejkhuna เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2020

Continue reading

“วิธีที่ทำให้เราวางใจพระเจ้า” เทศนาโดย ศจ. วีระ กุลเดชคุณา

The Love of God Church. คริสตจักรความรักของพระเจ้า เทศนาโดย ศจ.วีระ กุลเดชคุณา วิธีที่ทำให้เราวางใจพระเจ้า The Love of God Church.คริสตจักรความรักของพระเจ้าเทศนาโดย ศจ.วีระ กุลเดชคุณาวิธีที่ทำให้เราวางใจพระเจ้า โพสต์โดย Gina Kuladejkhuna เมื่อ วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2020 โพสต์โดย Gina Kuladejkhuna เมื่อ วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2020

Continue reading