“การรับใช้ในโบสถ์” เทศนาโดย อาจารย์ วีระ กุลเดชคุณา

The Love of God Church.
คริสตจักรความรักของพระเจ้า
เทศนาโดย อาจารย์ วีระ กุลเดชคุณา
“การรับใช้ในโบสถ์”

 

Comments are closed.