การเทศนาจากโบสถ์ “เรื่องวันพ่อ” 3Dec2017

คริสตจักรความรักของพระเจ้า
เทศนาโดย อาจารย์ วีระ กุลเดชคุณา
“เรื่องวันพ่อ”

Comments are closed.