“ไม่มีอะไรที่เป็นของเสีย สำหรับพระเจ้า” เทศนาโดย ศจ. วีระ กุลเดชคุณา

The Love of God Church.
คริสตจักรความรักของพระเจ้า
เทศนาโดย ศจ.วีระ กุลเดชคุณา
“ไม่มีอะไรที่เป็นของเสีย สำหรับพระเจ้า”

The Love of God Church.เทศนา โดยศจ.วีระ กุลเดชคุณา"ไม่มีอะไรที่เป็นของเสีย สำหรับพระเจ้า"

โพสต์โดย Gina Kuladejkhuna เมื่อ วันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2020

Comments are closed.