“ให้เราเป็นเมล็ดพันธ์ุที่ดี” เทศนาโดย ศจ. วีระ กุลเดชคุณา

The Love of God Church.
คริสตจักรความรักของพระเจ้า
เทศนาโดย ศจ.วีระ กุลเดชคุณา
“ให้เราเป็นเมล็ดพันธ์ุที่ดี”

The Love of God Church.เทศนา โดย ศจ. วีระ กุลเดชคุณา"ให้เราเป็นเมล็ดพันธ์ุที่ดี"

โพสต์โดย Gina Kuladejkhuna เมื่อ วันเสาร์ที่ 18 เมษายน 2020

Comments are closed.