“ให้เรารักษาใจ” เทศนาโดย ศจ. วีระ กุลเดชคุณา

The Love of God Church.
คริสตจักรความรักของพระเจ้า
เทศนาโดย ศจ.วีระ กุลเดชคุณา
“ให้เรารักษาใจ”

The Love of God Church.คริสตจักรความรักของพระเจ้าเทศนาโดยศจ.วีระ กุลเดชคุณาเรื่อง "ให้เรารักษาใจ"

โพสต์โดย Gina Kuladejkhuna เมื่อ วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2020

Comments are closed.