“ในเวลาของพระเจ้า” เทศนาโดย ศจ. วีระ กุลเดชคุณา

The Love of God Church.
คริสตจักรความรักของพระเจ้า
เทศนาโดย ศจ.วีระ กุลเดชคุณา
“ในเวลาของพระเจ้า”

The Love of God Church.คริสตจักรความรักของพระเจ้าเทศนาโดย ศจ.วีระ กุลเดชคุณา"ในเวลาของพระเจ้า"

โพสต์โดย Gina Kuladejkhuna เมื่อ วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2020

Comments are closed.