“แสวงหาพระพักตร์” เทศนาโดย อาจารย์ วีระ กุลเดชคุณา

ฟื้นฟูคริสตจักรบ้านสวนเอเดน
จังหวัดนครราชสีมา(โคราช)
เทศนาโดย อาจารย์ วีระ กุลเดชคุณา
“แสวงหาพระพักตร์”

Comments are closed.