เรื่อง “เราไม่ควรเห็นแก่ตัว“ เทศนาโดย อาจารย์ วีระ กุลเดชคุณา

The Love of God Church.
คริสตจักรความรักของพระเจ้า
เทศนาโดย อาจารย์ วีระ กุลเดชคุณา
“เราไม่ควรเห็นแก่ตัว” ตอนที่ 1

The Love of God Church.
คริสตจักรความรักของพระเจ้า
เทศนาโดย อาจารย์ วีระ กุลเดชคุณา
“เราไม่ควรเห็นแก่ตัว” ตอนที่ 2

Comments are closed.