เรื่อง “ให้เรามุ่งไปข้างหน้า” เทศนาโดย อาจารย์ วีระ กุลเดชคุณา

คริสตจักรความรักของพระเจ้า
เทศนาโดย อาจารย์ วีระ กุลเดชคุณา
เรื่อง “ให้เรามุ่งไปข้างหน้า”

Comments are closed.