เรื่อง “อย่าเกียจคร้าน” เทศนาโดย อาจารย์ วีระ กุลเดชคุณา

The Love of God Church.
คริสตจักรความรักของพระเจ้า
เทศนาโดย อาจารย์ วีระ กุลเดชคุณา
เรื่อง “อย่าเกียจคร้าน”

Comments are closed.