เรื่อง “ปีใหม่2018” เทศนาโดย อาจารย์ วีระ กุลเดชคุณา

คริสตจักรความรักของพระเจ้า
เทศนาโดย อาจารย์ วีระ กุลเดชคุณา
เรื่อง “ปีใหม่2018”

Comments are closed.