เรื่อง “ท่านหว่านอะไรท่านก็เก็บเกี่ยวสิ่งนั้น” เทศนาโดย อาจารย์ วีระ กุลเดชคุณา

The Love of God Church.
คริสตจักรความรักของพระเจ้า
เทศนาโดย อาจารย์ วีระ กุลเดชคุณา
เรื่อง
“ท่านหว่านอะไรท่านก็เก็บเกี่ยวสิ่งนั้น”

Comments are closed.