เรื่อง “ความอิจฉาริษยา” เทศนาโดย อาจารย์ วีระ กุลเดชคุณา

The Love of God Church.
คริสตจักรความรักของพระเจ้า
เทศนาโดย อาจารย์ วีระ กุลเดชคุณา
“ความอิจฉาริษยา” ( ตอนที่ 1)

เทศนาโดย อาจารย์ วีระ กุลเดชคุณา
“ความอิจฉาริษยา” ( ตอนที่ 2)

เทศนาโดย อาจารย์ วีระ กุลเดชคุณา
“ความอิจฉาริษยา” ( ตอนที่ 3)

Comments are closed.