เรื่อง “ความสมบูรณ์แบบพระคริสต์” เทศนาโดย อาจารย์ วีระ กุลเดชคุณา

The Love of God Church.
คริสตจักรความรักของพระเจ้า
เทศนาโดย อาจารย์ วีระ กุลเดชคุณา
“ความสมบูรณ์แบบพระคริสต์”

Comments are closed.