เรื่อง “การเป็นผู้เลี้ยง” เทศนาโดย อาจารย์ วีระ กุลเดชคุณา

The Love of God Church.
คริสตจักรความรักของพระเจ้า
เทศนาโดย อาจารย์ วีระ กุลเดชคุณา
เรื่อง “การเป็นผู้เลี้ยง”

Comments are closed.