“เรารอดด้วยความเชื่ออย่างเดียวหรือ” เทศนาโดย อาจารย์ วีระ กุลเดชคุณา

The Love of God Church.
คริสตจักรความรักของพระเจ้า
เทศนาโดย อาจารย์ วีระ กุลเดชคุณา
“เรารอดด้วยความเชื่ออย่างเดียวหรือ”

Comments are closed.