“เราจะรู้ได้อย่างไรว่าอะไรถูกอะไรผิด” เทศนาโดย ศจ.วีระ กุลเดชคุณา

คริสตจักรความรักของพระเจ้า: คำเทศนา เรื่อง “เราจะรู้ได้อย่างไรว่าอะไรถูกอะไรผิด” โดย ศจ.วีระ กุลเดชคุณา


The Love of God Church.
คริสตจักรความรักของพระเจ้า

Comments are closed.