“เมล็ดพันธุ์ที่ดี” เทศนาโดย อาจารย์ วีระ กุลเดชคุณา

The Love of God Church.
คริสตจักรความรักของพระเจ้า
เทศนาโดย อาจารย์ วีระ กุลเดชคุณา
“เมล็ดพันธุ์ที่ดี”

Comments are closed.