เรื่อง “เพื่อน” เทศนาโดย อาจารย์ วีระ กุลเดชคุณา

คริสตจักรความรักของพระเจ้า
เทศนาโดย อาจารย์ วีระ กุลเดชคุณา
เรื่อง “เพื่อน”

Comments are closed.