“เปลี่ยนแปลงจิตใจใหม่” เทศนาโดย อาจารย์ วีระ กุลเดชคุณา

The Love of God Church.
คริสตจักรความรักของพระเจ้า
เทศนาโดย อาจารย์ วีระ กุลเดชคุณา
“เปลี่ยนแปลงจิตใจใหม่”

Comments are closed.