“เดินในความสว่าง” เทศนาโดย ศจ. วีระ กุลเดชคุณา

The Love of God Church.
คริสตจักรความรักของพระเจ้า
เทศนาโดย ศจ.วีระ กุลเดชคุณา
“เดินในความสว่าง”

The Love of God Church.คริสตจักรความรักของพระเจ้าเทศนาโดย ศจ.วีระ กุลเดชคุณา"เดินในความสว่าง"

โพสต์โดย Gina Kuladejkhuna เมื่อ วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2020

Comments are closed.