“อะไรคือเติบโตขึ้นในความเชื่อ” เทศนาโดย ศจ.วีระ กุลเดชคุณา

คริสตจักรความรักของพระเจ้า
คำเทศนา เรื่อง “อะไรคือเติบโตขึ้นในความเชื่อ”
เทศนาโดย ศจ.วีระ กุลเดชคุณา

Comments are closed.