“อย่ายอมแพ้” เทศนาโดย ศจ.วีระ กุลเดชคุณา

คริสตจักรความรักของพระเจ้า
คำเทศนา เรื่อง “อย่ายอมแพ้”
เทศนาโดย ศจ.วีระ กุลเดชคุณา

Comments are closed.