“วันอีสเตอร์” เทศนาโดย ศจ. วีระ กุลเดชคุณา

The Love of God Church.
คริสตจักรความรักของพระเจ้า
เทศนาโดย ศจ.วีระ กุลเดชคุณา
“วันอีสเตอร์”

โพสต์โดย Gina Kuladejkhuna เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน 2020

Comments are closed.