“วันคริสต์มาส” เทศนาโดย ศจ.วีระ กุลเดชคุณา

คริสตจักรห้วยน้ำดั้น จังหวัดน่าน
คำเทศนา เรื่อง “วันคริสต์มาส”
เทศนาโดย ศจ.วีระ กุลเดชคุณา

Comments are closed.