“มิตรภาพของเรากับพระเจ้า” เทศนาโดย ศจ.จีน่า กุลเดชคุณา

คริสตจักรเดอะเลิฟลี่ @ห้วยใหญ่ เพชรบูรณ์
คำเทศนา เรื่อง “มิตรภาพของเรากับพระเจ้า”
เทศนาโดย ศจ.จีน่า กุลเดชคุณา

Comments are closed.