“มารซาตานก็แกล้ง (สวมหน้ากาก) ทำเป็นแสงสว่างได้” เทศนาโดย ศจ. วีระ กุลเดชคุณา

The Love of God Church.
คริสตจักรความรักของพระเจ้า
เทศนาโดย ศจ.วีระ กุลเดชคุณา
“มารซาตานก็แกล้ง (สวมหน้ากาก) ทำเป็นแสงสว่างได้”

The Love of God Church.คริสตจักรความรักของพระเจ้าเทศนาโดย ศจ.วีระ กุลเดชคุณา"มารซาตานก็แกล้ง (สวมหน้ากาก) ทำเป็นแสงสว่างได้"

โพสต์โดย Gina Kuladejkhuna เมื่อ วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2020

Comments are closed.