“มองไปข้างหน้า (มองไปที่พระเจ้า)” เทศนาโดย ศจ. วีระ กุลเดชคุณา

The Love of God Church.
คริสตจักรความรักของพระเจ้า
เทศนาโดย ศจ.วีระ กุลเดชคุณา
“มองไปข้างหน้า (มองไปที่พระเจ้า)”

The Love of God Church.คริสตจักรความรักของพระเจ้าเทศนาโดย ศจ.วีระ กุลเดชคุณา"มองไปข้างหน้า (มองไปที่พระเจ้า)"

โพสต์โดย Gina Kuladejkhuna เมื่อ วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2020

Comments are closed.