“พระเยซูเป็นแสงสว่าง” เทศนาโดย ศจ. วีระ กุลเดชคุณา

The Love of God Church.
คริสตจักรความรักของพระเจ้า
เทศนาโดย ศจ.วีระ กุลเดชคุณา
“พระเยซูเป็นแสงสว่าง”

The Love of God Church.คริสตจักรความรักของพระเจ้าเทศนาโดย ศจ.วีระ กุลเดชคุณา"พระเยซูเป็นแสงสว่าง"

โพสต์โดย Gina Kuladejkhuna เมื่อ วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2020

Comments are closed.