“ผู้ชอบธรรมดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อ” เทศนาโดย ศจ. วีระ กุลเดชคุณา

The Love of God Church.
คริสตจักรความรักของพระเจ้า
เทศนาโดย ศจ.วีระ กุลเดชคุณา
“ผู้ชอบธรรมดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อ”

The Love of God Church.คริสตจักรความรักของพระเจ้าเทศนาโดย ศจ.วีระ กุลเดชคุณา"ผู้ชอบธรรมดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อ"

โพสต์โดย Gina Kuladejkhuna เมื่อ วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2020

Comments are closed.