“บัญญัติรัก 10 ประการ” เทศนาโดย ศจ. ดร. บรรพต เมฆสถาพรกุล

คริสตจักรความรักของพระเจ้า
คำเทศนา เรื่อง “บัญญัติรัก 10 ประการ”
เทศนาโดย ศจ. ดร. บรรพต เมฆสถาพรกุล

Comments are closed.