“ท่านควรจะทำอย่างไร เมื่อรู้สึกว่าพระเจ้าทรงอยู่ห่างไกลจากท่าน” เทศนาโดย อาจารย์เอมมี่

The Love of God Church.
คริสตจักรความรักของพระเจ้า
เทศนาโดย อาจารย์เอมมี่
“ท่านควรจะทำอย่างไร เมื่อรู้สึกว่าพระเจ้าทรงอยู่ห่างไกลจากท่าน”

Comments are closed.