“ทำไมเราถึงต้องรับใช้” เทศนาโดย อาจารย์ วีระ กุลเดชคุณา

The Love of God Church.
คริสตจักรความรักของพระเจ้า
เทศนาโดย อาจารย์ วีระ กุลเดชคุณา
“ทำไมเราถึงต้องรับใช้”

Comments are closed.