“ทำไมพระเจ้าถึงให้เราเผชิญความยากลำบากและการทดลอง” เทศนาโดย ศจ. วีระ กุลเดชคุณา

The Love of God Church.
คริสตจักรความรักของพระเจ้า
เทศนาโดย ศจ.วีระ กุลเดชคุณา
“ทำไมพระเจ้าถึงให้เราเผชิญความยากลำบากและการทดลอง”

THE LOVE OF GOD CHURCHคริสตจักรความรักของพระเจ้าเทศนาโดย ศจ.วีระ กุลเดชคุณา("ทำไมพระเจ้าถึงให้เราเผชิญความยากลำบากและการทดลอง")

โพสต์โดย Gina Kuladejkhuna เมื่อ วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2020

Comments are closed.