“ทำไมถึงยากที่จะรักคนอื่น” เทศนาโดย อาจารย์ วีระ กุลเดชคุณา

The Love of God Church.
คริสตจักรความรักของพระเจ้า
เทศนาโดย อาจารย์ วีระ กุลเดชคุณา
“ทำไมถึงยากที่จะรักคนอื่น”

Comments are closed.