เรื่อง “ทำไมคริสเตียนต้องมาโบสถ์” เทศนาโดย อาจารย์ วีระ กุลเดชคุณา

The Love of God Church.
คริสตจักรความรักของพระเจ้า
เทศนาโดย อาจารย์ วีระ กุลเดชคุณา
“ทำไมคริสเตียนต้องมาโบสถ์”

Comments are closed.