“จงเฝ้าระวัง และ อธิษฐาน” เทศนาโดย ศจ. วีระ กุลเดชคุณา

The Love of God Church.
คริสตจักรความรักของพระเจ้า
เทศนาโดย ศจ.วีระ กุลเดชคุณา
“จงเฝ้าระวัง และ อธิษฐาน”

The Love of God Church.คริสตจักรความรักของพระเจ้าเทศนาโดย ศจ.วีระ กุลเดชคุณา"จงเฝ้าระวัง และ อธิษฐาน"

โพสต์โดย Gina Kuladejkhuna เมื่อ วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2020

Comments are closed.