“คุณค่าของครอบครัวในคริสตจักร(โบสถ์)” เทศนาโดย ศจ. วีระ กุลเดชคุณา

The Love of God Church.
คริสตจักรความรักของพระเจ้า
เทศนาโดย ศจ.วีระ กุลเดชคุณา
“คุณค่าของครอบครัวในคริสตจักร(โบสถ์)”

The Love of God Church.คริสตจักรความรักของพระเจ้าเทศนาโดย ศจ.วีระ กุลเดชคุณา"คุณค่าของครอบครัวในคริสตจักร(โบสถ์)"

โพสต์โดย Gina Kuladejkhuna เมื่อ วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2020

Comments are closed.