“ความเชื่อ” เทศนาโดย ศจ.จีรนันท์ กุลเดชคุณา

คริสตจักรเดอะเลิฟลี่ฟาร์ม @ห้วยใหญ่
คำเทศนา เรื่อง “ความเชื่อ”
เทศนาโดย ศจ.จีรนันท์ กุลเดชคุณา

Comments are closed.