“ความเชื่อที่ปราศจากการกระทำก็ตายแล้ว” เทศนาโดย ศจ. วีระ กุลเดชคุณา

The Love of God Church.
คริสตจักรความรักของพระเจ้า
เทศนาโดย ศจ.วีระ กุลเดชคุณา
“ความเชื่อที่ปราศจากการกระทำก็ตายแล้ว ”

The Love of God Church.คริสตจักรความรักของพระเจ้าเทศนาโดย ศจ.วีระ กุลเดชคุณา"ความเชื่อที่ปราศจากการกระทำก็ตายแล้ว "

โพสต์โดย Gina Kuladejkhuna เมื่อ วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2020

Comments are closed.