“ความหมายของวันคริสต์มาส” เทศนาโดย อาจารย์ วีระ กุลเดชคุณา

The Love of God Church.
คริสตจักรความรักของพระเจ้า
เทศนาโดย ศจ.วีระ กุลเดชคุณา
“ความหมายของวันคริสต์มาส”

Comments are closed.