“ความรับผิดชอบ” เทศนาโดย ศจ. วีระ กุลเดชคุณา

The Love of God Church.
คริสตจักรความรักของพระเจ้า
เทศนาโดย ศจ.วีระ กุลเดชคุณา
“ความรับผิดชอบ”

The Love of God Church.คริสตจักรความรักของพระเจ้าเทศนาโดย ศจ.วีระ กุลเดชคุณา"ความรับผิดชอบ"

โพสต์โดย Gina Kuladejkhuna เมื่อ วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2020

Comments are closed.