“ความขมขื่น” เทศนาโดย ศจ. วีระ กุลเดชคุณา

The Love of God Church.
คริสตจักรความรักของพระเจ้า
เทศนาโดย ศจ.วีระ กุลเดชคุณา
“ความขมขื่น”

The Love of God Church.คริสตจักรความรักของพระเจ้าเทศนาโดย ศจ.วีระ กุลเดชคุณา"ความขมขื่น"

โพสต์โดย Gina Kuladejkhuna เมื่อ วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2020

Comments are closed.