“คริสเตียนต้องใช้ของประทานเพื่อการรับใช้” เทศนาโดย ศจ.วีระ กุลเดชคุณา

คริสตจักรความรักของพระเจ้า: คำเทศนา เรื่อง “คริสเตียนต้องใช้ของประทานเพื่อการรับใช้” โดย ศจ.วีระ กุลเดชคุณา

The Love of God Church.
คริสตจักรความรักของพระเจ้า

Comments are closed.