คริสตจักร (นอกสถานที่) “พระพรหนักมากๆ” เทศนาโดย อาจารย์ จีน่า กุลเดชคุณา

The Love of God Church.
คริสตจักรความรักของพระเจ้า
เทศนาโดย อาจารย์ จีน่า กุลเดชคุณา
“พระพรหนักมากๆ”
เราเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้า
ให้เราขยายภาชนะของเราให้ใหญ่ขึ้นเพื่อรับพระพรได้มากขึ้น
(นอกสถานที่ เกาะทะลุ จ.ระยอง)

Comments are closed.