“กำลัง (ที่มาจากพระเจ้า)” เทศนาโดย ศจ.วีระ กุลเดชคุณา

คริสตจักรความรักของพระเจ้า
คำเทศนา เรื่อง “กำลัง (ที่มาจากพระเจ้า)”
เทศนาโดย ศจ.วีระ กุลเดชคุณา

Comments are closed.