“กาารอคอยพระเจ้า (ที่ดูเหมือนยาก) เทศนาโดย ศจ. วีระ กุลเดชคุณา

The Love of God Church.
คริสตจักรความรักของพระเจ้า
เทศนาโดย ศจ.วีระ กุลเดชคุณา
“กาารอคอยพระเจ้า (ที่ดูเหมือนยาก)

The Love of God Church.คริสตจักรความรักของพระเจ้าเทศนา โดย ศจ.วีระ กุลเดชคุณาเรื่อง "กาารอคอยพระเจ้า (ที่ดูเหมือนยาก)

โพสต์โดย Gina Kuladejkhuna เมื่อ วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2020

Comments are closed.