“การให้อภัย” เทศนาโดย ศจ. วีระ กุลเดชคุณา

The Love of God Church.
คริสตจักรความรักของพระเจ้า
เทศนาโดย ศจ.วีระ กุลเดชคุณา
“การให้อภัย”

โพสต์โดย Gina Kuladejkhuna เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 5 มกราคม 2020

Comments are closed.