“การเป็นผู้นำในการรับใช้” เทศนาโดย อาจารย์ วีระ กุลเดชคุณา

The Love of God Church.
คริสตจักรความรักของพระเจ้า
เทศนาโดย อาจารย์ วีระ กุลเดชคุณา
“การเป็นผู้นำในการรับใช้”

Comments are closed.